Област Кърджали се състезава за голямата награда в кампанията „Да изчистим България за един ден”

За трета поредна година  Областна администрация Кърджали е регионален  координатор и активен партньор в националната кампания  „Да изчистим България за един ден”, която се провежда днес. В града са определени 44 локации за почистване с подкрепата на доброволци от всички държавни институции. Осигурено е своевременно, безпроблемно извозване и депониране на отпадъците и взаимодействие с органите на МО, МВР и МОСВ. Разпределени са бонове за гориво за извозване на боклука , доставени от ПУДООС.  Раздадени са 1 800 броя чували и 2 000 чифта ръкавици. Служителите на Областна администрация Кърджали ще почистят района на Пасарелката до пазара.

За първи път тази година bTV ще отличи с награди областите с най-голям принос за опазване на природата от замърсяване с битови отпадъци.

Регионите ще се състезават в три категории: най-висока активност на населението,  брой доброволци като абсолютна численост  и най-висока ефективност в деня на чистенето, според официално отчетеното количество събрани отпадъци и най-много изчистени сметища. За отличниците bTV ще изработи и излъчи безвъзмездно специални ТВ клипове. В тях те ще могат да популяризират красотата на природата за своя регион, както и приноса на гражданите за опазването им.

Всички участници в инициативата в област Кърджали са силно мотивирани  трудът  им да спомогне за спечелване на призовите места.

През миналата 2012 г област Кърджали бе на второ място в страната по доброволческа активност, след Силистра и пред София-област. В инициативата се включиха около 17 000 души – 44 териториални структури на държавната власт, около 40 учебни заведения, общините, частни фирми, неправителствени организации и хиляди граждани. Разчистени бяха над 50 сметища и 43 маркирани места на картата на замърсените зони.

Областна администрация поддържа на сайта си секция за екосигнали, които биват препращани по компетентност на отговорните институции и следи за разрешаването им, създадена е и фейсбук-група „Да изчистим България за един ден – област Кърджали”.

hard admin

*

Top