Обновена Хидрометеорологична обсерватория за 100 години „Прогноза от Кърджали”

В Кърджали ще бъде открита обновената Хидрометеорологична обсерватория (ХМО). На официалното събитие ще присъства и председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров. Събитието е и част от започващите чествания през 2014 година на 100-годишнината от първите метеорологични измервания на територията на Кърджали.

Днес на територията на страната функционират 42 синоптични станции. Резултатите от наблюденията на 11 от тях се изпращат посредством Глобалната телекомуникационна система в Световните центрове за хидрометеорологична информация.

Една от единадесетте станции, данните на които са в международен обмен и се архивират, е тази в Кърджали. Специалистите, които работят в нея, провеждат наблюдения в рамките на специализирана програма, имаща за цел да анализира и проследява промените на климата в глобален и регионален мащаб.
hard admin

*

Top