Оборудват спасителната група в рудник „Чала“, „Горубсо – Кърджали" купува 180 лични самоспасители

С два кослородни апарата ще бъде оборудвана спасителната група в рудник „Чала” на „Горубсо – Кърджали”АД. Рудникът ще разполага и с газов анализатор, който ще реагира при поява на опасни минни газове.

За миньорите, работещи в него ще бъдат закупени 180 лични самоспасителя, които се използват при аварийни ситуации.

Това са част от мерките, които ще реализира едно от най – големите предприятия в Източните Родопи по проект “Безопасен труд в „Горубсо – Кърджали”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси. Проектът е на стойност 162 хил. лв. е с продължителност 12 месеца.

„Една от целите на проекта е да се оптимизира дейността в предприятието и се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания. Ще бъде извършен и обстоен анализ на състоянието на организацията на труда”, коментира Веселин Мариновски – мениджър – производство в предприятието и ръководител на проекта.

Според специалистите чрез проекта ще се минимизират рисковете от инциденти, травми и професионални заболявания, ще се осигури безопасна работна среда за близо 90 на сто от работниците или около 400 души, което ще доведе до пряк положителен ефект върху производителността.

„Спасителната група се състои от пет души, това са работници в рудника копачи –миньори, които минават периодично през 20 – дневни курсове в Минно –геоложкия институт. Обучението се води от квалифициран персонал, който ги запознава с необходимите действия при срутване, пожари и аварийни ситуации. Рудникът е разделен на зони и във всяка една членовете от спасителната група да знаят как да действат”, обясни още Мариновски.

По думите му през 2012 г. във фирмата са регистрирани три трудови злополуки с по –леки наранявания, само при едната има по сериозна травма –счупване на крак, през 2012 трима работници леко са пострадали по време на производствена дейност, съобщиха от предприятието.

hard admin

*

Top