Обсъдиха изграждането на канализационна мрежа и ПСОВ в Главатарци

В залата на Бизнесинкубатора се проведе работна среща, инициирана от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис с жители на село Главатарци по проблеми, свързани с изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, съобщиха от пресцентъра на Общинска администрация.
На срещата присъстваха също представители на „ВиК”- Кърджали, «Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район Пловдив» – Регионално звено Кърджали, и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, сектор „Рибарство и Контрол” – Кърджали. Дискутирани бяха варианти за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и позициониране на площадка за ПСОВ.
Участниците в срещата се обединиха около позицията да бъдат възложени предпроектни проучвания за нови варианти, които да бъдат технико-икономически приемливи за всички страни и допълнително да бъдат обсъдени на следваща среща.
hard admin

*

Top