Обучиха служителите на Община Ардино в екипна ефективност и ефективно лидерство

Гюнер ШЮКРИ
 
120 служители на Общинска администрация в Ардино преминаха обучения по проект „Компетентна и мотивирана общинска администрация в услуга на гражданите” . Проектът се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е да се повиши компетентността на общинските служители, както и тяхната мотивация за създаване на  квалифицирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса.
В тридневни обучения, които се проведоха в Смолян, Кърджали и Хасковски Минерални бани участниците преминаха курсове на тема „Екипна ефективност и ефективно лидерство” в няколко модула. Същността на обученията беше насочен към изграждането на ефективни и работещи екипи, улесняване на вътрешната комуникация и координация, изграждане на организационна култура отворена към интегрирането на всички служители в екипа, както и по-лесното приобщаване на нови служители.
Служителите  бяха обучени на организационна култура;управление на екипи и лидерство; управление на конфликти; управление на времето и стреса; методи за излизане от конфликтни ситуации; как се работи ефективно с колегите, приобщаване на нови членове в екипа, подобряване на взаимоотношения, решаване на проблеми.
За обученията бе характерно интерактивно провеждане с участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Всички участници в курсовете на обучение получиха сертификати.
Ръководител на проекта е инж. Кемал Алиев – секретар на Община Ардино, координатор е инж. Мехмед Алиев – началник отдел „ГРАО”, а счетоводител е Зафер Юсуфов – счетоводител в отдел „МДТ” в Общинска администрация.

—————————————————————–
Маркови парфюми с до -60% отстъпка за всички клиенти !!!

hard admin

*

Top