Общинари поискаха сградата на Професионалната гимназия в Минерални бани от държавата

Собствеността на сградата на Професионалната гимназия да премине от публична държавна в публична общинска собственост поиска Общинският съвет в Минерални бани в свое предложение до министъра на образованието, младежта и науката.
През 2008 г. Оздравителната професионална гимназия по икономика в Минерални бани е преобразувана в Професионална гимназия със заповед на министъра на образованието и науката.С последваща заповед от 5 януари 2009 г. статутът на училището е определен като общинско училище по смисъла на действащия тогава чл. 10, ал. 3 от Закона за народната просвета. Статутът на собствеността обаче не е променен, заяви кметът на общината Мюмюн Искендер.
Към настоящия момент Общината има интерес от трансформацията на собствеността върху сградите на Професионалната гимназия. Община Минерални бани може да предвиди средства в бюджета си за извършване на строително-ремонтни работи и поддръжка на имотите с цел преустройството му и ползването му за нуждите на социалната и здравната дейности. Освен това Общината разполага с административен капацитет, с който да участва по програми на Министерството на труда и социалните грижи, европейски програми и други с цел ползотворното използване на сградния фонд за нуждите на общината, каза още кметът Мюмюн Искендер.
hard admin

*

Top