Общинар ще обслужва граждани пред сградата на кметството, ако има проблем с придвижването им по етажите

Общински служител ще обслужва граждани със специфични нужди пред сградата на администрацията, ако има проблем с придвижването им по етажите. Това ще стане практика в Община Минерални бани.

Екипът на кмета Мюмюн Искендер ще повиши качеството на обслужване на гражданите от страна на служителите в администрацията по проект на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Ще бъде наблегнато основно на работата на служителите с гражданите със специфични нужди, съобщиха на пресконференция ръководителите на проекта.

Общата цел на проекта е да се повиши професионалната квалификация на служителите на Общината, полза от която ще имат самите те, всички жители и нейни гости. По него са предвидени четири обучения: управления на конфликти и техники за разрешаване на проблеми, екипна ефективност и модели на сътрудничество в общинската администрация и ефективна работна комуникация на администрацията със специфични групи от граждани, практически аспекти на ефективната координация между отделните звена на общинската администрация и разглеждане отношенията между колегите в администрацията с цел повишаване качеството на работата на отделните административни звена. Продължителността на проекта е 11 месеца – от края на май миналата година до април на тази. Стойността му е 67 142 лв.

hard admin

*

Top