Община Крумовград обнови двора на детска градина с 60 000 лева

Децата от ЦДГ “Юрий Гагарин” в Крумовград вече имат прекрасни условия за игра и отдих. Те са станаха факт благодарение на грижите на общинското ръководство и със спечелени средства от проект „Обичам природата и аз участвам” от националната кампания ,,За чиста околна среда” пред ПУДООС на стойност 5 хил. лв.
Със средства от Община Крумовград на стойност 60 хил. лв. е направена цялостна модернизация на двора на детското заведение, включваща две детски площадки с люлки, пързалки с ударо-поглъщаща настилка.
По проекта са изградени беседка, масички и пейки, поставени са кошчета за разделно събиране на отпадък за осигуряване на комфорт и функционалност в зоната за отдих.
Екологичното възпитание е важна част от образованието на децата и основен приоритет в педагогическата дейност на ЦДГ,,Юрий Гагарин”. Естетически оформеният и подреден двор на детската градина е най-подходящото място за опознаване и контакти на децата от 3 до 7-годишна възраст със заобикалящата ги природна среда.
24rodopi.com
hard admin

*

Top