Община Кърджали: Има свободни места за почивка в Ахтопол, от 8 до 17 август – 250 лева за бунгало

Община Кърджали, обявява свободни места за почивна база Ахтопол, за смени:
VII смяна: 08.08.2014 г. – 17.08.2014 г.;
X смяна: 07.09.2014 г. – 16.09.2014 г.
Цена:
VІI смяна – 250 лева;
Х смяна: – 200 лв.
За информация на телефон:
– 0361 / 6-73-15 – Ертан Джелил.
Резервация за съответните смени се извършва в сградата на Общинска администрация – Кърджали, стая 109 – І етаж.
hard admin

*

Top