Община Кърджали отчете добра събираемост на местни данъци и такси за първото полугодие

След първите шест месеца на годината ние можем да отчетем по-високи резултати почти във всички точки на събираемостта на местни данъци и такси, обяви зам.-кметът на Община Кърджали Иван Велев.

„Заложихме не на увеличаване на данъците, а на повишаване на тяхната събираемост, съобразявайки се с икономическата ситуация в страната и икономическата криза. Смятам, че се справяме добре и имаме увеличение на приходите спрямо същия период на миналата година на патентния данък, на данък недвижими имоти, на данък МПС и такса за битови отпадъци”, коментира г-н Велев.

Към 30 юни т.г. общата събираемост от местни данъци и такси е над 50 сто спрямо заложения годишен план. Постъпленията от данъци в общинската хазна за първото полугодие на т.г. са в размер на 2 милиона 440 хиляди лева. От тях от данък сгради – 1 003 000лв., от данък МПС -760 000 лева, а от патентен данък -138 000лева.

Добра събираемост е отчетена и при такса битови отпадъци. За първите шест месеца на 2013г. събраната сума е в размер на 2 226 000лв. или с триста хиляди повече от първото полугодие на миналата 2012 г., когато приходите в тази част са били 1 932 000лв.

Зам.-кметът Иван Велев съобщи още, че има лек спад в събираемостта на данък туризъм, което е характерно за цялата страна. Данък туризъм няма промяна на ставките и те са същите като миналата година. Надявам се минималното изоставане да бъде компенсирано със започването на реалният туристически сезон, каза още г-н Велев.

hard admin

*

Top