Община Кърджали прави трети опит да избере компания, която да чисти града и селата в следващите 60 месеца за 20 милиона лева

Община Кърджали стартира нова процедура за избор на компания, която ще чисти града край Арда и селата на територията на общината в следващите 5 години. Както вече 24rodopi.com писа, това ще бъде трети опит да се излъчи победител в битката между колосите „Волф” и „Титан”. Около 20 милиона лева ще струва сметосъбирането, сметоизвозването и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване в Община Кърджали.
Дружеството „Зауба”, което е част от „Волф”, чисти временно Кърджали. Другият кандидат е „Титан клинър”.
В процедурата могат да участват български и чуждестранни компании и обединения с общ оборот не по-малко от 5 млн. лв. и изпълнени договори, сходни с търга за минимум 3 млн. лв. за последните три години. Срокът за подаване на офертите за участие е до 2 декември, като документите ще бъдат отворени същия ден. Предложенията ще бъдат оценявани по критерия икономически най-изгодна оферта, където цената е с тежест 40%. Останалите критерии са за технически показатели с тежест 35% и срок на изпълнение 25%.
Според изпълнението на бюджета за 2012 г. местното ръководство е събрало приходи от такса битови отпадъци в размер на 3.1 млн. лв.
На снимката: Улиците на Кърджали след първия сблъсък между “Волф” и “Титан”

hard admin

*

Top