Община Кърджали санира 8 школа и детски градини за 2,9 млн. лв.

До средата на юли се очаква 8 училища и детски градини в община Кърджали да бъдат санирани, като стартиралият проект е на стойност 2 973 183 лева.
„Целта му е да осигури образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност и да подобри качеството на жизнената и работната среда в осемте сгради, което ще гарантира устойчиво развитие на Община Кърджали”, обяви кметът Хасан Азис.
Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали” ще подобри условията за обучение и работа на 1598 деца и ученици, както и на 105 учители и непедагогически персонал. Основните дейности са насочени към извършване на строително-монтажни работи в сградите, чрез които ще се доведе до намаление на енерго-потреблението и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове, както и до намаляване на разходите по поддръжка на сградите. В дейностите са включени топлоизолация, подмяна на дограми, монтиране на слънчева инсталация, рехабилитация на отоплителна инсталация и др. Проектът ще обхване детските заведения „Райна Княгиня”, „Чайка”, „Максим Горки” в Кърджали, детската градина „Снежанка” в село Енчец, както и сградите на училищата „Йордан Йовков”-Кърджали, „Христо Смирненски” в село Мост и „Иван Вазов” в село Широко поле.

„Сроковете за изпълнение са различни за сградите и са между 30 и 120 календарни дни. Очакваме проектът да е напълно завършен до 17 юли”, заяви кметът Хасан Азис.

hard admin

*

Top