Община Минерални бани плаща транспорта на учители

85 на сто от транспортните разходи на преподавателите в школата в община Минерални бани ще бъдат поети от бюджета на общината. Това реши Общинският съвет. По този начин се затвърди традицията общината да подпомага педагогическия персонал. Учители и възпитатели ползваха частично намаление и през миналата година.

hard admin

*

Top