Община Момчилград приключи с изпълнението на европроект за 1 733 000 лева

Община Момчилград приключи изпълнението на поредния проект, съфинансиран от Европейския съюз. С отпуснатите 1 733 000 лева от Европейския земеделски фонд (80%) и държавния бюджет (20%) е подобрена средата на живот в Момчилград и в селата Прогрес и Груево, съобщиха от Общинска администрация.
След реализирането на проекта „Подобряване на средата за живот в община Момчилград” са изградени 300 м пътна настилка и 100 паркоместа, реконструирана е част от уличното осветление и са благоустроени междублокови пространства в Момчилград. В село Прогрес, което се намира на няколко километра от общинския център, са реконструирани и изградени шест изцяло нови улици с обща дължина 6 км. Към строително-монтажните работи са включени още реконструкция на пътно платно в село Груево и изграждане на две масивни пътни съоръжения над дерета, останали недостъпни за местното население.
Всички обекти са въведени в експлоатация, като са спазени стриктно сроковете им на изпълнение, съобщиха от общинска администрация. Градоначалникът Акиф Акиф поясни, че освен реализиране на проекти от изключително значение за община Момчилград е качеството при изпълнението им.
„Всеки реализиран проект, допринесъл за развитието на община Момчилград и подобряването на жизнения стандарт на хората, е от значение за нас. Обнадеждени сме, че проектът за изграждане на „Пътна връзка на Момчилград с път Кърджали – Подкова” ще получи одобрение. С изпълнението му ще осигурим пряка връзка на Момчилград и другите населени места в общината с пътя за ГКПП „Маказа – Нимфея”. В проектното предложение сме включили още изграждане на мост над р. Върбица и рехабилитация на надлез над жп линия”, каза кметът на Момчилград.
hard admin

*

Top