Община Момчилград: Снимайте замърсяващите града! Ще получите награда от 50 лева

Във връзка със зачестилите случаи и множество сигнали от страна на граждани за изхвърлени строителни отпадъци на нерегламентирани места, Общинска администрация в Момчилград призовава гражданите, извършващи ремонти да не изхвърлят строителни отпадъци в кофите за битови отпадъци и/или на непредназначени за целта места.
В апела се казва:
Уважаеми съграждани,
Необходимо е единствено да подадете заявка за извозване на строителни отпадъци на телефоните: 0884356527 и 03631/65-27 с посочени адрес, име и телефон за обратна връзка, както и предпочитана дата и час за извозване.
След заплащане на такса от 25 лв. на касата на община Момчилград, специализиран автомобил ще извози събраните от Вас отпадъци.
Строителни отпадъци, чието количество се изразява в единични  чували с тегло до 50 кг. ще бъдат извозвани безплатно.
Ако и Вашето желание е да превърнем Момчилград в по-красив, по-чист и по-приветлив град за живеене, моля изпращайте ни Вашите сигнали, придружени със снимков материал от момента на деянието, за нерегламентирано изхвърляне на битови, строителни и животински отпадъци на:
1.Деловодството на Община Момчилград – ул. „26 декември” №12
2.Електронните адреси: obshtina@mg.link.bg и presamg@gmail.com
3.Горещите телефони: 0884356527 и 03631/65-27
За снимки, които запечатват злоупотреба или нарушение, от които да е видно кой е извършителят, ще бъде връчена награда от 50 лв. Водещите европейски страни са очевиден пример за самоконтрол на гражданите, който ограничава подобни нарушения и е предпоставка за по-уредена държава.
На нарушителите ще бъдат съставяни първо предписания със срок от 24 часа за премахването и почистването, а при неизпълнение на това – ще бъдат налагани санкции според разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред, общински и други имоти предназначени за общо ползване.
Нека бъдем граждани, като ценим и пазим това, което се прави с много труд и средства, заделени от джоба на всички данъкоплатци.
Общинска администрация – гр. Момчилград
hard admin

*

Top