Общинският съветник д-р Мухтаров предлага в Кърджали да бъдат монтирани табла за некролози

Табла за некролози да бъдат монтирани в Кърджали, иска независимият общински съветник д-р Марин Мухтаров.
Той предлага в бюджета за 2014-та година да бъдат заложени средства в размер на 5 хиляди лева за изработване на специални табла за некролози, които да бъдат поставени край местата, които вече жителите на Кърджали са припознали като места за тъжни вести. По предварителна информация от Общинска администрация Кърджали са нужни около 800 лева за изработването на едно табло.
„В момента съобщения за тъжни вести са поставяни на най-различни места, включително по дървета, стени на обществени и жилищни сгради, огради, ел. стълбове. Тази практика може да  бъде преустановена само ако бъдат създадени специални места, за да поставят жителите на Кърджали тъжни съобщения”, поясни д-р Мухтаров.
Той вече е отправил своето официално предложение до кмета на Кърджали инж. Хасан Азис и до председателя на Общинския съвет Раиф Мустафа.
hard admin

*

Top