Общинският съвет в Ардино даде рамо на нови проекти

Силвия Хаджиева е новият общински съветник
 
Редовното заседание на Ардинския общински съвет се проведе на 13 август, преди началото му клетва положи новоизбраният общински съветник Силвия Хаджиева. Информацията за текущото изпълнение на бюджета на общината за първите 6 месеца на годината се оказа най-важната точка от дневния ред. В близо час продължилото обсъждане на темата, кметът Ресми Мурад подчерта, че Община Ардино се придържа към принципа за приоритетно финансиране на основните социални отговорности, на строга финансова дисциплина, на адекватно планиране и изпълнение на бюджета, за достигане на стабилно финансово състояние на общината, на осъществяване на инвестиционна програма, като по този начин се създават условия за подобряване качеството на живот в общината.
На сесията се гласуваха и предложенията на кмета за кандидатстване със следните нови 4 проекта: „Изготвяне на интегриран план за обновяване на населените места Боровица, Бял извор, Горно Прахово, Жълтуша, Млечино, Падина, община Ардино и реконструкция и модернизация на уличното осветление”, „Изготвяне на интегриран план за обновяване на населените места Ардино, Ахрянско, Богатино, Брезен, Еньовче, Ленище, Светулка, Чернигово, Чубрика, община Ардино и реконструкция и модернизация на уличното осветление”, „Интегриран проект за устойчиво еправление на водите в с. Бял извор, община Ардино – І етап” и „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги за населението и икономиката в община Ардино”.

Друга точка от дневния ред, която се гласува, е допълване на общинския план за защита при бедствия с разчети за евакуация и при земетресение. Общинските съветници, макар и в непълен състав, дадоха съгласие за допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси.
Саффет ЕРЕН

hard admin

*

Top