Общинският съвет в Кърджали се отчете: 17 заседания и 279 приети решения

17 заседания са имали общинските съветници в Кърджали в последните 14 месеца. Днес Общинският съвет отчете дейността си за периода от 3 ноември 2011-та до 31 декември 2012-та.

Обсъдени и приети били 279 решения.

„Практиката показва, че е нужен друг ред по внасянето, приемане и обсъждането на предложенията в Общинския съвет. Да не се докладват записки, по които няма становища на постоянните комисии на общинския съвет. Това да става само в краен случай”, заяви председателят на разпоредителния орган Раиф Мустафа.

През изтеклия период гражданите са имали достъп до предложенията, внесени за разглеждане на сесия. Въведена е и практиката да се провеждат приемни дни с жители на Кърджали.

hard admin

*

Top