Обявление от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград

ОБЯВЛЕНИЕ

от

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД и ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 

Относно: Шести прием на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград, в качеството си на учредители, имат удоволствието да уведомят жителите на община Крумовград, че от 19.10.2020 г. откриват шести приемен период за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград.

Каним всички жители на община Крумовград да се запознаят с насоките за кандидатстване и с останалите документи и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа за осъществяване на своите проекти в периода от 19.10.2020 г. до 06.11.2020 г.

Фондът ще разглежда и финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места в сферата на производството, земеделието и животновъдството.

Насрочват се консултации по проектите, които ще се провеждат на живо с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД на място, както следва:

В случай, че консултациите не могат да се проведат на живо, същите ще бъдат проведени дистанционно, онлайн, чрез видеоконферентна връзка с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД на обявените по-горе дати и часове.

Във връзка с предприетите от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД мерки за хигиена и безопасност, консултациите ще се проведат при следните условия:

  1. Предварително записан час – може да запишете часовете си по имейл на pr@dundeeprecious.com или чрез обаждане до Хикмет Хасан – специалист „Връзки с обществеността“ на тел. 0893048991;
  2. Всеки желаещ, записан за консултация, изчаква началото пред сградата на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД (пред входа на Рецепцията);
  3. На територията на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД е задължително носенето на предпазна маска.
  4. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД ще осигури маска на всеки записан на място.

 

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на Интернет сайта на община Крумовград.

 

г-жа Себихан Мехмед – кмет на община Крумовград

д-р инж. Илия Гърков – Изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *