Обявяват “Водопада на Сътворението” край Крумовград за природна забележителност

Открита е процедура за обявяване на Природна забележителност „Водопад на сътворението“ в землището на село Долна кула, община Крумовград.

В едномесечен срок от публикуване на уведомлението, който тече от 12 март, заинтересованите лица могат да представят в Регионалната инспекция по околната среда /РИОСВ/ в Хасково писмени становища, възражения и предложения във връзка с проекта на заповед за обявяване на защитената територия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *