Омбудсманът на Кърджали: Не допуснахме политическо вмешателство, помогнахме на 361 граждани

Общественият посредник (омбудсман) на община Кърджали Хакиф Емин отчете дейността си за 2012 година пред общинските съветници на редовното заседание на Общинския съвет.
По думите му институцията Обществен посредник е придобила за четири години голяма популярност в Община Кърджали и в съседните й общини.
Като една от причините за това Емин посочи, че дейността му „бе изцяло деполитизирана. Не се допускаше вмешателство на политическите сили в работата на институцията. Нямаше дискриминиране на жалбоподатели на основата на политическа, етническа или религиозна принадлежност.” „Старая се в работата ми да липсва каквато и да е дискриминация в отношенията ми с гражданите. Осигурявам равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, политически пристрастия и религиозни вярвания”, каза в отчета си Хакиф Емин.
Той цитира данни, според които в периода януари 2012 – декември 2012 г. в офиса на Oбществения посредник са приети, изслушани и консултирани 361 граждани за решаване на лични и обществени проблеми, породени от действия или бездействия на общински или държавни институции.
Постъпили са 109 писмени жалби и сигнали и са проведени срещи –разговори и са консултирани устно 252 души с проблеми и оплаквания. По всеки един от казусите е извършена проверка и със съдействието на Общинска администрация са дадени отговори, препоръки и консултации на гражданите.
Поставените от гражданите проблеми и въпроси Хакиф Емин раздели в 5 направления, свързани с изясняване собствеността на гражданите; Пропуски и недоволство от административното обслужване; Спазване на обществения ред и сигурността на гражданите; Проблеми в областта на социалните дейности; Образование, култура и обществени услуги.
Най-голям брой писмени жалби са постъпили по проблеми със собствеността на гражданите, проблемите по ТСУ и благоустройството на населените места и спорове за граници на имоти.
hard admin

*

Top