Опасно е било по поречието на Арда на 14-15 март и 7-8 април, до март 2014-та ще има система за ранно предупреждение за наводнения

Българо-гръцка среща за създаване на система за ранно предупреждение за минимизиране на риска при наводнения в басейна на река Арда се проведе в Смолян, съобщават колегите от „Родопи нюз“. На срещата представители на Басейнова дирекция – Пловдив, Националния институт по метеорология и хидрология – БАН, Регионалния фонд за развитие на Източна Македония – Тракия и Факултета по строително инженерство на Тракийския демокритов университет в Гърция.
По време на срещата стана ясно, че река Арда, която е приток на река Марица причинява най-опасните наводнения в югоизточната част на Балканския полуостров.
От началото на тази година до момента в басейна на река Арда е имало две опасни ситуации – в периода 14-15 март и 7-8 април.
Изграждането на системата за ранно предупреждение по река Арда ще осигури навременен и надежден способ за осигуряване на необходимата информация за вземане на мерки и намаляване и смекчаване щетите при наводнения в басейна на река Арда в България и Гърция. Това каза по време срещата Никола Николов – директор на НИМХ, филиал Пловдив. Проектът трябва да приключи до края на март 2014 г., като от българска страна със системата ще оперира НИМХ, а от гръцка страна Гражданска защита.
Във водосбора на реката се извършват дългогодишни наблюдения и се изработват сценарии за реални наводнения. За осигуряване на данните се поддържат хидроложки и валежомерни станции по поречието на реката и във водосбора й. Планира се  инсталиране на допълнителни автоматични станции, с цел подобряване на хидрометеорологичната мрежа. Всички усилия са насочени към създаване на система за ранно предупреждение и смекчаване на неблагоприятните последици от наводнения. Николов поясни, че всичко това се опитват да постигнат чрез създаване на информативни карти на наводненията, получени чрез резултатите от направените сценарии, които могат да бъдат използвани от общините в тяхната градска политика. Работи се и по изграждане на оперативна система за предвиждане на наводненията, която е базирана на хидравлични и хидроложки модели, които си взаимодействат с информация в реално време, както и с процедури за предупреждение. Николов допълни, че имат добро сътрудничество с местните власти в Смолян, Златоград и Кърджали, сътрудничат си добре и с областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението”.
hard admin

*

Top