Орден „За гражданска заслуга” – първа степен, за дисидента от Крумовград Мустафа Юмер

Правителството предлага на Президента на Република България да награди с орден „За гражданска заслуга” – първа степен, Юсуф Юсеинов Бабечки, Мустафа Ибрахим Юмер и Али Осман Орманлъ.
Те са сред видните дейци на демократичната опозиция в България, играли ръководна роля в неформалните организации, които обхващат голяма част от мюсюлманите в страната и ги повдигат на мирен протест срещу режима в защита на основни човешки права.
Юсуф Бабечки, Мустафа Юмер и Али Орманлъ са личности, които са се противопоставяли под една или друга форма на установеното статукво. Посветили са усилията и живота си да променят ситуацията в родината си. Всички те са се противопоставяли по един или друг начин на съществувалите порядки и са полагали усилия, всеки български гражданин да може да развива знанията и потенциала си свободно в собствената си държава и да има право на достоен живот.
Мустафа Юмер е бивш председател на „Демократичната лига за защита правата на човека в България” и бивш кмет на община Крумовград.
След като завършва Педагогическия институт в Кърджали, работи като начален учител. През 1980 г. завършва философия в СУ “Климент Охридски”. От 1980 до 1985 г. е учител в Средното авторемонтно училище в Крумовград.
През декември 1984 г. открито се противопоставя на насилственото преименуване в Крумовградско. През януари 1985 г. е уволнен поради “политическа непригодност”. Дъщеря му, която е в десети клас, е изключена от училище. Година и половина след това Мустафа Юмер работи в строителството.
В средата на 1986 г. е интерниран най-напред в село Кунино, а после в с. Комарево, Врачанско. На 13 ноември 1988 г. заедно със Сабри Искендер и Али Орманлъ основават „Демократичната лига за защита правата на човека в България”. За председател на Демократичната лига е избран Мустафа Юмер, който е идеологът на организацията.
На 4 юни 1989 година е насилствено изгонен от родината си, след промените през 1990-те се завръща.
24rodopi.com
hard admin

*

Top