Осъдиха кърджалийска фирма заради керемиди-менте

Районните магистрати в Златоград осъдиха кърджалийска фирма, продала менте керемиди на златоградчанин. Ищецът Й. Д. е предявил искове да бъдат осъдени солидарно управителят и фирмата да му заплатят обезщетения за вреди от продажбата през лятото на 2010 г. на 1 500 броя некачествени керемиди за сумата от 1 178 лв., ведно със законната лихва върху нея.

Златоградчанинът твърди пред съда, че през месец август 2010 г. закупува от ответниците материалите за 1 200 лв., полага ги на покрива на своята къща, но до лятото на 2012 г. те се напукват, от тях се лющят парчета и стават негодни. Поради това той ги заменя изцяло със съвсем нови.

Претендираната сума от 1 178 лв. е цената, платена от него на трето лице, за покупката на нови 1 550 керемиди, с които заменя дефектните.

hard admin

*

Top