Осъдиха лихваря „Г-н 10 % на месец“! Срещу отпуснати 32 850 лева, той получил 21 451 лева лихва

Един от лихварите на Кърджали бе осъден за отпускане на големи заеми срещу 10 процента лихва на месец без да има разрешение за извършване на банкови сделки. Той предоставил 32 850 лева и получил лихви в размер на 21 451 лева.
Понеже И. М. Н. е признал вината си и подписал споразумение с прокуратурата, той получава условна присъда. Съдът го осъжда на „Лишаване от свобода” за две години, но отлага изпълнението на наказанието за срок от 4 години.
Прокуратурата е разкрила 7 случаи на незаконна банкова дейност в периода от началото на януари 2001 година до края на март 2010 година.
И. Н. е признат за виновен, че като физическо лице, без съответно разрешение е извършвал по занятие банкови сделки – отпускане на кредити (заеми) срещу получаване на лихва, за която дейност се изисква такова разрешение, съгласно от Закона за банките  и Закона за кредитните институции, като е предоставял на различни лица парични средства под формата на кредити срещу получаване на лихва и срещу задължението за връщането им от лицата.
Първият от случаите е през януари 2001 година, когато на З. Ж. е отпуснат кредит в размер на 3 700 лева със срок на връщане 1 година и уговорена лихва от 100 лева на месец. „Банкерът” получил лихва общо в размер на 6 251 лева.
Другите 6 сделки са в периода от 2006 – 2010 година.
През 2009 година е предоставен заем на П. С. Д. от Кърджали  в размер на 4 000 лева, без уговорен срок за връщане и с уговорена лихва в размер на 2 000 лева и лихва за забава в размер на 4 000 лева. От тази сделка лихварят получил лихва общо в размер на 6 000 лева.
Всички, които искали пари от И. Н. били наясно, че той работи с лихва в размер на 10 % на месец, но се надявали да го склонят да я намали.
Общият размер на отпуснатите кредити за периода от 2001 г. до 2010 г. възлиза на 32 850 лева (тридесет и две хиляди осемстотин и петдесет лева) и общия размер на получените лихви за същия период е 21 451 лева (двадесет и една хиляди четиристотин петдесет и един лева).
hard admin

*

Top