Осъдиха строителния бос от Мургово Теофил Маринов, усвоил 25 000 лева с неверни данни за строежа на прагове по река Перперешка

След скандала Теофил Маринов прехвърли фирмата на Светла Маринова
 
Строителният предприемач от село Мургово Теофил Маринов бе осъден за усвояване на крупна сума от бюджета на Кърджали чрез съставяне на неверни фактури за 3 поръчки, съобщиха за 24rodopi.com от Съдебната палата в Кърджали.
След  споразумение с прокуратурата  управителят на регистрираната в село Мургово фирма „Оммерт – Тефик” ЕООД  получи условна присъда. Става дума за скандалното строителство на прагове по река Перперешка.
Маринов бе даден на съд за това, че  съставил неверни фактури за вида, количеството и стойността на извършените строително-монтажни работи,   с които  прибрал от община Кърджали  около 25 000 лева.   Припомняме, че през 2010 г. Басейнова дирекция  в  Пловдив  започна административно наказателно производство срещу Община Кърджали за нарушение на Закона за водите, заради изградените четири стоманобетонови прагове в руслото на река Перперешка в землищата на селата Горна крепост, Мургово, Чифлик и Перперек.   РДНСК  обяви, че строежът е незаконен и трябва  да бъде премахнат, защото е в чужд имот,  направен е без съгласието на собственика в лицето на държавата, без  да има одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж.
Както вече 24rodopi.com писа, праговете бяха съборени. Проверка на специалисти е установила, че изграждането им  станало причина да се  измести речното корито извън естественото му местоположение в участъците около тях, изровен е речният бряг и са затлачени събирателните кладенци. От „В и К” са констатирали, че праговете са прекалено високи и вместо да осигуряват повече вода за помпените станции в околностите е постигнат обратен ефект.
В периода 27.12.2007г.  – 26.09.2008г.  управителят  на  ЕТ „ОММЕРТ- Т.Ц.”  използвал  неверни документи, с които  получил от община Кърджали   18 043,88 лв. за  строителството на праг по река Перперешка при Помпена станция  в село Мургово.  Върнал  парите, които получил  до  приключването на съдебното  производство и затова  му е наложено  наказание  „лишаване от свобода” за срок от една година, отложено за срок от три години.  Пробация за срок от две години  е наказанието  му за това,  че от 25.09 до 29.12.2008 г.  отново с фалшиви документи  получил   6 763.93лв.  за изградения праг по река Перперешка при помпена станция Чифлик.  Те също са върнати  до приключване на съдебното следствие.
От 25.03 до 08.04.2009г.  като управител  вече на  фирма „ОММЕРТ -ТЕФИК” ЕООД    по проект „Изграждане на праг по река Перперешка при старата помпена станция с.Перперек, общ.Кърджали”  без сключен договор, Маринов съставил  фактури  за строително-монтажни работи  на стойност  22  706.14лв с ДДС. За това му провинение също е наложено наказания пробация за две години.
За това, от 28.06.2010г. до 07.02.2011г. за изпълнение на малка обществена поръчка за „Изграждане на праг по река Перперешка при  помпена станция Горна крепост, общ.Кърджали” отново е изготвил  фактури с невярно съдържание за вида, количеството и стойността на извършените строително-монтажни работи  за  21 543,01лв с ДДС също му е наложена пробация  за  две години.
За всичките провинения  на управителя на фирмата, построила праговете на река Перперешка,  е наложено едно  общо наказание  – „лишаване от свобода” за срок от една,  с тригодишен изпитателен срок.
Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
След скандала Теофил Маринов прехвърли фирмата на Светла Маринова. В нея момента има само 5 работници.

На снимката: Експерти проверяват как са изградени бетонните прагове и стени по река Перперешка. В състава на работната група бяха включени тогавашният зам.-кмет и главен инженер на община Кърджали инж. Васил Бобеков и инж. Катя Митовска, представителят на областна администрация Кърджали инж. Ангел Варелов, управителя на ВиК Кърджали инж. Славчо Славков, представителят на РИОСВ Хасково инж. Кирилка Митрушева, представителят на Басейнова дирекция Пловдив инж. Васил Пашалиев, проектантът на работните проекти инж. Серафим Александров и кметовете на селата Горна крепост, Мургово, Чифлик и Перперек.

hard admin

*

Top