Открито писмо на Димчо Михалевски до Бойко Борисов

О Т К Р И Т О    П И С М О

до г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България


Уважаеми господин Борисов,

Вчера, 24 октомври 2012 г., на брифинг в Министерски съвет заявихте дословно: “БСП и ДПС са довели болницата в Девин до фалит.”, както и “БСП и ДПС са безчинствали в тази област”. Тежки думи и откровена лъжа.
Поради обстоятелството, че свободата, с която боравите с фактите, не познава граници, се налага да Ви припомня три факта :
Първо, БСП не е участвала в управлението на местно ниво в Девин в периода от 1999 до 2011 г. ;
Второ, вашият кандидат на ГЕРБ за кмет на Община Девин на последните местни избори, беше такъв в периода от 1999 до 2007 г. и има пряка отговорност за състоянието на общинската болница в Девин ;
Трето, болницата в Девин спря своята дейност при Вашето управление, което очевидно има връзка с ангажиментите на правителството към общинското здравеопазване.
Факт е, че главната причина за спиране на дейността на МБАЛ-Девин е в лошото управление на болницата. Допълнителните причини, обаче, които ускориха процеса на колабиране на дейността са две:
Първата, въведените от Вашето правителство по високи нива на компетентност за клиничните пътеки, което доведе до ограничаване на броя на клиничните пътеки в общинските болници и намаляване на техните приходи.
Втората, след 2009 г. се преустанови предоставянето на специалната субсидия, предвидена в Закона за лечебните заведения, за отдалечените болници в планинските райони на страната.
Факт е, че не само общинската болница в Девин има финансови проблеми.
Факт са конституционните права на всеки български гражданин да има достъп до болнична помощ. И то бърз и евтин достъп.

Вие ни обвинявате, че организираме и мотивираме хората да протестират. Аз мисля, че хората в Родопите, както и всички останали наши съграждани, имат право на здраве и живот. И това е основната причина те да имат своите справедливи искания към Вас. Не търсете лесното обяснение в политическото противопоставяне. Само, че ние с Вас, независимо от различията си имаме общ ангажимент – да осигурим болнична помощ на хората и да не допускаме повече смъртни случай в България, заради това, че наблизо няма болница.
Какво е решението на казуса в Девин?
Никой не иска и не поставя условието държавата да плати безвъзмездно натрупаните задължения на МБАЛ-Девин. Без необходимия финансов ресурс, обаче няма да се възстанови болницата в Девин. Затова са необходими следните прости и ясни стъпки :

1. Осигуряване на необходимия финансов ресурс от около 2 милиона лева, в един от следните три варианта:

а/ предоставяне на мажоритарен пакет от акциите на МБАЛ-Девин ЕАД, примерно 51 % или повече процента в собственост на държавата срещу 2 милиона лева – не влияе на разходната част на консолидирания държавен бюджет;

б/ предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи на Община Девин в размер на 2 милиона лева за конкретни обекти, която временно да бъде ползвана за рестартиране на дейността на МБАЛ-Девин, а в рамките на настоящия мандат на местните органи за самоуправление до 2015 г. бъде възстановена със собствени средства на общината и обектите да бъдат изпълнени – отчита се като разход по консолидирания държавен бюджет;

в/ предоставяне на временен безлихвен заем на община Девин в размер на 2 милиона лева – не влияе на разходната част на консолидирания държавен бюджет;

2. Промяна в методиката за определяне на нивата на компетентност на болниците за да се гарантира финансова устойчивост

Необходима е промяна в изискваните нива за компетентност, като се отчита спецификата на отдалечени болници и болници в планински райони за да може да се гарантира, че те ще получат правото да имат необходимите им отделения (в случая 4 – хирургично, вътрешно, неврологично и педиатрично).

3. Възстановяване на практиката за предоставяне на целева годишна субсидия за отдалечените болници и болниците в планински райони на основание Закона за лечебните заведения

Необходимо е да се отрази в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, в разходите на Министерството на здравеопазването.

В пакет 3-те мерки по решенията са в състояние да направят възможно възстановяване на дейността на болницата и да има контрол от страна на държавата върху нейната дейност.


Уважаеми господин Борисов,

Това е решението на казуса в Девин. Държавата има необходимите ресурси да го реши справедливо. Вие сте на ход.

Димчо Михалевски
народен представител от 22-ри
Смолянски избирателен район
hard admin

*

Top