Откриха благоустроеното дере в Черноочене

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман откри официално благоустроения и покрит участък от дерето в Черноочене, след като успешно получиха разрешение за ползване на обект.

Пред присъстващите служители от общината, общински съветници, кметове на населени места и граждани Айдън Осман заяви, че целта на мероприятието е да се предотвратят евентуални наводнявания в централната част на селото.

В рамките на проекта, на участък от дерето в село Черноочене – център от водостока на Републиканския път І-5 до УПИ V и VІ кв.7 по ПУП, на 135 метра са положени готови мостови конструкции, които са заринати със земна маса.  Изградена е и водоотводната канавка от 180 метра, чрез поставяне на конусовидни профили т. н. кюнета.

Средствата за реализиране на проекта са отпуснати по схема ВG161PO001/4.1-04/2010/048 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в малки общини” от Оперативна програма „Регионално развитие” на Европейски фонд за регионална развитие.

Проектното предложение на Община Черноочене беше минало с успешна оценка през 2011 г, а договорът за безвъзмездна финансова помощ подписан през 2012 г. Реализирането на проекта приключи в срок от една година.

hard admin

*

Top