Отложиха за 5 септември съдебния спор "БММ – общински съветници" за ПУП на Ада тепе

Административният съд в Кърджали отложи за 5 септември разглеждането на делото, заведено от канадската компания „Болкан Минерал енд Майнинг“ (БММ) срещу решение на Общинския съвет в Крумовград за подробния устройствен план (ПУП) на находището на Ада тепе.
Заседанието бе насрочено за 16 август. Съдиите са отложили делото с мотива, че е нужно да се направи запитване до Министерския съвет за това дали Ада тепе е изключително държавна собственост.
Ще припомним, че в края на април Административният съд отмени мълчаливия отказ на разпоредителния орган на Крумовград относно подробния устройствен план на находището на Ада тепе. В 30 дневен срок общинските съветници трябваше да се произнесат дали ще бъде одобрено или не искането на компанията-инвеститор, която ще добива злато в района на Крумовград.
Делото бе заведено след жалба на БММ срещу Общинския съвет в Крумовград след като е забавено с повече от месец решението на Общинският съвет за Подробния устройствен план (ПУП) на находището на Ада тепе. В жалбата на БММ се твърди, че канадската фирма е концесионер по Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – златосъдържащи руди от находище “Хан Крум”. С решение по оценка за въздействието върху околната среда е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение и започнала процедура по съгласуване на задание за ПУП за описаните имоти. БММ поискала от кмета на Крумовград да одобри техническо задание за проектиране и да разреши изработване на задание за ПУП. По това искане са разменени множество писма, като на 11.12.2012 г. в община Крумовград било представено коригирано техническо задание. Междувременно в ЗУТ настъпила законодателна промяна, предвиждаща различен ред за разрешаване изработването на проект за ПУП и по него трябва да се произнесе Общинският съвет. Адвокатите на канадската компания са представили в съда всички преписки за обявяването и одобряването на техническото задание на обекта. Фирмата приема, че след като съветниците не са се произнесли в законоустановения срок, това е мълчалив отказ на Общинския съвет.
hard admin

*

Top