Отмениха мълчаливия отказ за златото

Съдът даде 30 дни срок за произнасяне за терените на Ада тепе

 

Административният съд отмени мълчаливия отказ на общинските съветници в Крумовград и им даде 30 дни срок да се произнесат по поисканото разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ в местността „Ада тепе”.

Очаква се на следващото заседание общинските съветници да дадат „зелена улица” за изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) на находището, разкриха за „24х7 Родопи” местни общинари.

За да се изгради базата за златодобива, ще трябва да се разреши изработването на ПУП-ПРЗ за шест поземлени имоти.

Делото бе образувано по жалба на „Болкан минерал енд Майнинг”, която компания е концесионер по Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – метални подземни изкопаеми – златосъдържащи руди от находище “Хан Крум”, община Крумовград.

Ще припомним, че на 20 декември 2012 година кметът на Крумовград е предложил на Общинския съвет да вземе решение за ПУП.  Съветниците обаче не са се произнесли в законоустановения срок.

„Съгласно чл.124б от ЗУТ, Общински съвет – Крумовград е следвало да приеме решение, с което да разреши изработване на проект на ПУП-ПРЗ, или да откаже да издаде разрешение за изработване на устройствен план. В последния случай, в чл.124б, ал.5 от ЗУТ, е предвидено, че решението трябва да е мотивирано. Т.е. Общинският съвет във всички случаи на отправено искане по чл. 124а от ЗУТ дължи изрично произнасяне, обективирано в мотивирано решение за разрешаване изработването на проект за ПУП или отказ да се издаде разрешение за изработване на проект за ПУП. Ето защо, като не се е произнесъл с писмено и мотивирано решение по подаденото заявление, ответникът е издал незаконосъобразен административен акт по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК, който следва да бъде отменен, а административният орган да бъде задължен, на основание чл.174 от АПК да се произнесе по заявлението с изричен писмен акт в 30-дневен срок от влизане на решението в сила”, гласи решението на Административния съд.

Тъй като предмет на съдебен контрол е мълчалив отказ, решението не подлежи на оспорване.

 —————————————————————–
Маркови парфюми с 70% отстъпка до края на Април възползвайте се!

hard admin

*

Top