Отрови и рушвети в основата на „Октопода ОЦК”!?

Разследване след 10 години мълчание, сега говорят и работници, и институции
Прикриване на нередности, корупция сред чиновници в местните подразделения на екоминистерството, замърсявания на околната среда, които са оставали скрити от обществото и институциите по време на ерата „Захариев” в Оловно-цинковия завод в Кърджали. По тези сигнали работи следствието в града край Арда. Съмненията, възбудили проверките, са дошли от новото ръководство на РИОСВ в Хасково, в чийто ареал на действие попада и Кърджали, твърдят неофициални източници.
Както вече „Родопи voice” първи писа, следствените органи в Кърджали разпитват бивши работници в ОЦК относно обгазяванията, както и злополуки на работно място. Списък от близо 100 металурзи, работили в завода през 2010 година, е предоставен на разследващите от екоинспекцията в Хасково, като първоначално показания се искат от инженерно-техническия персонал. Само преди ден пък стана ясно, че 10 години отпадните води от Оловно-цинковия завод не са били изливани в язовира, а са текли в почвата под предприятието. Това обяви лично управителят на филиала на Първа инвестиционна банка в Кърджали Петър Георгиев. ПИБ е основен кредитор на металургичния гигант, както по времето на „Интертръст Холдинг”, така и към момента. „Ръководството криеше умишлено състоянието на водите, когато идваха на проверки от екоинспекцията”, „изплюха камъчето” бивши работници от комбината на среща с областния управител Иванка Таушанова. „При облачно и мъгливо време сме работили на пълни обороти, за да не се виждат от хората пушеците от комините. Филтри дори нямаме спомен да са били сменяни в последните десет години”, коментират бивши металурзи. Всички наднормени показатели за вредни емисии във въздуха, отчетени от измервателната станция „Студен кладенец” през годините бяха оспорвани от тогавашното ръководство на комплекса.
Припомняме, че Оловно-цинковия комплекс затвори врати за планов ремонт през декември 2011 година. Заводът обаче така и не поднови работа. Предходната година пък бе една от „най-силните” за завода що се касае за превишаване на нормите на вредни емисии във въздуха над Кърджали. Още в първия месец на 2010 година, от „Гражданска защита” бяха принудени да уведомят областния управител за поредните обгазявания над града. Системните нарушения на нормите продължиха обаче и това принуди едва през септември, зам.-министърът на околната среда Евдокия Манева да се намеси с писмо до ръководството на завода. В него се посочи, че при още две обгазявания в рамките на месец, ОЦК ще бъде затворен.
През миналата година са регистрирани едва 8 превишения на нормите за серен диоксид във въздуха на Кърджали, като една от тях превишава алармения праг от 500 µg/m3. Този брой не надхвърля допустимия брой превишения за една календарна година, който е 24, обявиха само преди дни от РИОСВ-Хасково на база годишният отчет от измервателната станция.
„Значителното намаление на броя на превишенията на средночасовата норма от 350 µg/m3 за серен диоксид и спазването на средногодишните норми за кадмий и олово в атмосферния въздух на Кърджали се дължи на прекратената производствена дейност на „ОЦК” АД”, заявиха от екоинспекцията. След преустановяване производствената дейност на Оловно-цинковия комплекс е отчетено значително подобрение на качеството на атмосферния въздух на Кърджали, допълниха експертите.
hard admin

*

Top