От днес минималната заплата се увеличава с 20 лева

От днес минималната работна заплата се увеличава с 20 лева и става 310 лева. Заедно с минималното възнаграждение се вдига и заплатата на професионалните приемни родители, които за отглеждането на едно дете вече ще получават с 30 лева повече. От началото на годината в сила влиза новият срок за представяне на болничните листове пред НОИ, който би трябвало да съкрати времето, в което работниците получават обезщетението си при болест.

През 2013-а официалната линия на бедност се увеличава на 241 лева, което надвишава с левче замразеното обезщетение за отглеждане на малко дете. Без промяна остава размерът на детските добавки, като и през тази година семействата с ниски доходи ще получават по 35 лева месечно за дете.

Досега професионалните приемни родители получаваха по 435 лева месечно за отглеждането на едно дете, а за три и повече деца те имаха право на заплата от 469 лева. С вдигането на минималната работна заплата техните възнаграждения скачат съответно на 465 лева и 527 лева.

Без промяна остава месечната добавка за дете с увреждане, която до края на 2011-та година беше обвързана с минималното възнаграждение, но от миналата година се определя със закона за държавния бюджет, и запазва размера си от 189 лева. Ако родителите са осигурени и отговарят на подоходния критерий от 350 лева на член от семейството, те имат право на детски добавки от 35 лева месечно. Ако майките не са осигурени и не получават обезщетение, те имат право на месечна помощ от 100 лева, докато детето навърши една година.

Еднократната помощ за семейства, при които се установи увреждане на детето до навършване на 2 години, е 100 лева.

Запазват се и размерите на еднократните помощи при раждане, независимо от дохода на семейството, при които максималната помощ от 600 лева се получава за второ дете. Еднократните помощи при раждане на близнаци и при майки-студентки в редовна форма на обучение остават същите, като през миналата година – по 1200 лева за всяко от децата-близнаци и 2880 лева за майката-студентка.

От днес влиза в сила и новото правило за представянето на болничните листове пред НОИ. То няма да става след начисляване на заплатата за съответния месец, а в срок до 15-то число на месеца, следващ този на издаването на болничния лист. Същият срок ще важи и при подаването на документите за изплащане на обезщетенията за майчинство и за отглеждане на малко дете. Ако например човек се разболее през януари, работодателят му е длъжен да занесе болничния лист до 15 февруари, а не след плащането на заплатата за януари. От НОИ трябва да преведат обезщетението в срок от 15 работни дни след представянето на болничния, което може да изпревари плащането на заплатата за януари.

hard admin

*

Top