От Фейсбук: Friends-кравите на Кърджали

Крави излизат на булевард „България“ в Кърджали, промушвайки се между банков клон и местно заведение.

hard admin

*

Top