Офертата: "Болкан Минерал енд Майнинг" търси да наеме специалист "Опазване на околната среда"

БОЛКАН МИНЕРАЛ ЕНД МАЙНИНГ ЕАД е дъщерно дружество на канадската компания „Дънди Прешъс Металс” Инк. Дружеството извършва геологопроучвателни дейности на територията на България с цел търсене, проучване и оценка на полезни изкопаеми. В него работят високо компетентни специалисти с безупречна репутация за провеждането на професионални, задълбочени геоложки проучвания във всички лицензионни площи. Компанията е регистрирала търговско откритие за находище на златосъдържащи руди „Хан Крум” и е концесионер за добив на метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от находище „Хан Крум”, община Крумовград, област Кърджали.

За своя офис в гр. Крумовград, Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД търси да наеме
Специалист Опазване на околната среда – Ref. No BMM/K/ES01
Основни задължения
• Мониторинг на околна среда;
• Изготвяне на планове и отчети съгласно изискванията на законодатеството за проведения мониторинг по компонентие на околната среда – вода, въздух, отпадъци, почви и биоразнообразие;
• Помага в подготовката на задания за проекти свързани с опазване на околната среда;
• Организира изпълението на рекултивационни дейности и дейности по почистване на площадките след приключване на проучвателните програми или други дейности на фирмата;
• Придружава компетентните органи РИОСВ – Хасково и БД „Източнобеломорски район” при провеждане на контролни проверки;
• Информиране на засегнатата общественост по екологични и технологични въпроси относно проект за разработване на участък „Ада тепе” на златно-сребърно находище „Хан Крум”, община Крумовград;
• Подава данни за водни нива в подходящ формат за въвеждане в база данни на БММ ЕАД от съществуващи сондажи избрани като представителни за екологичен мониторинг;


Изисквания за заемане на длъжността
• Висше образование по опазване на околната среда и/или инженерна квалификация от национално признат университет;
• Опит минимум 1 /една/ година като еколог в предприятия, държавни и неправителствени организации, осъществяващи дейности, свързани с опазване на околната среда;
• Умения за работа в химическа лаборатория;
• Умения в областта на управлението на води, отпадъци, въздух;
• Знания в рекултивация на нарушени терени;
• Умения за работа с компютър – Microsoft Office Word, Excel;
• Добро ниво на владеене на английски език
• Свидетелство за управление на МПС – кат.В и активен шофьорски стаж минимум 5 /пет/ години;
• Готовност за работа в тежки метеорологични условия и шофиране в горски територии с високопроходим автомобил във всякакви метеорологични условия;

Личностни качества
• Комуникативни умения и умения за работа в екип;
• Умения за работа с трети страни и работа при кризисни условия;
• Добри вербални и писмени умения;

Предвид локацията на работното място и усилията, които БММ ЕАД полага в посока увеличаване заетостта в района и неговото бъдещо развитие, кандидатури от гр. Крумовград и регион Кърджали ще бъдат разглеждани с предимство.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография на електронен адрес bmmjobs@dundeeprecious.com, като посочите референтния й номер.

Всички кандидатури се считат за конфиденциални. Компанията ще се свърже само с одобрените кандидати.

Въпроси по обявата можете да зададете на телефон 02/ 930-15-12.

hard admin

*

Top