Оферти за 70 млн. лeва! Три консорциума поискаха водния цикъл на Кърджали

Три консорциума подадоха оферти за изграждане на водния цикъл на Кърджали. В сряда в сградата на Общината бяха отворени тръжните документации на Обединенията „Арда 2013″, „Кърджали” и „Екобилд”. Първите две са със седалище в София, като единствено „Екобилд” е регистрирано в Кърджали. Комисията в Общината прегледа документите за подбор и техническите предложения за обществената поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод и колектор към станцията, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”. Ценовите оферти ще бъдат отворени на по-късен етап.

Припомняме, че през януари министър Нона Караджова и кметът на община Кърджали Хасан Азис подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ колектор. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 69,9 млн. лв.

В петък предстои отваряне на тръжните оферти за изграждане на ВиК-мрежата по проекта.

 

 

На снимката: На отварянето на офертите присъстваха кметът Хасан Азис и кандидатът за депутат от ДПС Ердинч Хайрула

hard admin

*

Top