Официалното съобщение: „ЗАУБА” чисти Кърджали до избор на нов изпълнител

Фирма „ЗАУБА” поема сметосъбирането и сметоизвозването в община Кърджали, съобщиха от администрацията на кмета инж. Хасан Азис. Фирмата ще отговаря за поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, събирането и транспортирането на битови отпадъци, включително рециклируеми, обемисти и опасни отпадъци от бита на територията на общината от февруари поради изтичане срока на действие на договорите на фирма „Титан Клинър”.

Договорът за извършването на тези услуги е в изпълнение на Решение на Общинския съвет в Кърджали от 9 януари 2013 г., до избор на изпълнител, определен по реда и условията на Закона за обществените поръчки.

В момента се осъществява подмяна на съдовете за битови отпадъци, която ще приключи в рамките на няколко дни, поясниха от пресцентъра на Общинска администрация. Всичко това няма да затрудни и наруши качественото извършване на сметосъбирането и поддържане чистотата в град Кърджали и населените места, съобщиха от общината.

 

На снимката: Това остана след оттеглянето на „Титан клинър”

hard admin

*

Top