Официално: Минималната работна заплата става 560 лева

Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година

Минималната работна заплата ще стане 560 лева от 1 януари 2019 г. Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година, реши правителството. Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,37 лв.

Междувременно линията на бедността за 2019 година ще бъде на стойност от 348 лева в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *