ОЦК обяви днес, че е в добро финансово състояние!?

Оловно цинков комплекс АД публикува днес отчетa си към 30 септември 2012 г. от който е видно, че компанията е в добро финансово състояние към тази дата, въпреки че доста от активите й вече са били разпродадени.
Още на 18 юли 2012 г. бе съобщено, че БНП Париба разпродава наличните олово, цинк и сребро, тъй като те са обезпечение по договор за кредит от 70 млн. долара, съобщава Инвестор Бг.
На 14 септември 2012 г. “Хармони 2012” спечели търга за цинковия завод и спомагателните цехове срещу 8,6 млн. лв.
Реално към 30 септември 2012 г. ОЦК е притежавало само оловния завод, 324 966 кв. м. земя и 63 сгради, сред които цехове и помощни постройки. Те бяха продадени срещу 3 704 683 лв. на 27 ноември 2012 г. на купувача Първа инвестиционна банка.
След като на 27 ноември 2012 г. оставащите активи ОЦК са стрували само 3,7 млн. лв., колко са стрували те към 30 септември 2012 г., или под 2 месеца по-рано?
Отговорът не е 3,7 млн. лв., а 107 млн. лв., което е близо 30 пъти повече. Именно на 107 млн. лв. са оценени дългосрочните активи на дружеството в отчета към 30 септември 2012 г. от счетоводителя и изпълнителния директор на ОЦК. Как са поевтиняли близо 30 пъти за 2 месеца е трудно да се разбере от публикувания днес отчет.
Така на пръв поглед състоянието на ОЦК е цветущо. Освен дългосрочни активи за 107 млн. лв. има и текущи за 89 млн. лв., така дружеството е с общи активи от 196 млн. лв. и може да посрещне пасивите си от 166 млн. лв., че дори му остава собствен капитал от 30 млн. лв.
Тоест ако вярваме на отчета, за акционерите трябваше да има ликвидационен капитал от 30 млн. лв., или по 3,64 лв. на акция.
Нищо подобно не се случва в действителност. Текущата пазарна капитализация на дружеството е едва 673 хил. лв. (45 пъти по-малко от 30 млн. лв.), а цената на акция е 0,08 лв.
Дори на 14 януари 2013 г. имаше разпродажби на акции от ОЦК, част от мажоритарния пакет, до цена от 0,01 лв. за акция, като при тази цена цялото дружество струваше 84 хил. лв., или 364 пъти по-малко от собствения капитал към 30 септември 2012 г.
Можем ли да вярваме на този отчет? А има ли и други такива отчети на БФБ-София? Натиск от основните собственици е най-честта причина за публикуване на такива отчети. За инвеститорите в акции, търгувани на БФБ-София остава опцията да вярват или не в отчетите и да инвестират движени от страх и алчност, пишат от Инвестор.
hard admin

*

Top