Още един паднал в битката на пътя

Проблемът с уличното осветление продължава да е болна тема за Кърджали, както впрочем и културата на поведение на пътя от страна на водачите. Когато двете се сблъскат резултатите не са приятни…

hard admin

*

Top