Пазим Прованския салеп и Родопския лопен


Горно Юруци и Априлци – защитени територии
 
11 заповеди за обявяване на нови защитени местности с обща площ 1268,983 дка. е подписала министърът на околната среда и водите Нона Караджова, съобщиха от пресцентъра на министерството.

 Новите защитени местности са предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, в сътрудничество с МОСВ. 4 от териториите са в Източните Родопи:
1. Защитена местност „Находище на Триразделнолистен ериолобус-Ливадите” с цел опазване на растителен вид Триразделнолистен ериолобус и неговото местообитание в землището на село Белополяне, община Ивайловград, област Хасково.
2. Защитена местност „Находище на Провански салеп-село Априлци” с цел опазване на растителен вид Провански салеп (на снимката) и неговото местообитание в землището на село Априлци, община Кирково, област Кърджали.
3. Защитена местност „Находище на Триразделнолистен ериолобус-Даневата чешма” с цел опазване на растителен вид Триразделнолистен ериолобус и неговото местообитание в землището на село Белополяне, община Ивайловград, област Хасково.
4. Защитена местност „Находище на Родопски лопен” с цел опазване на растителен вид Родопски лопен и неговото местообитание в землището на село Горно Юруци, община Крумовград, област Кърджали.
С новообявените защитени местности, към януари 2013 г. общият брой на защитените територии в страната е 984, с обща площ 584 хиляди хектара, което съставлява приблизително 5,3 % от територията на страната.
hard admin

*

Top