Партиите в Кърджали се споразумяха за секционните комисии

Консултациите за конституиране на секционни избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии в Община Кърджали за парламентарните избори, които ще се проведат на 12 май 2013 г. приключиха с постигане на консенсус от страна на политическите партии.

До края на работния ден на 9 април 2013г. политическите партии ще представят своите поименни предложения в Общинска администрация-Кърджали.

Кметът на общината инж. Хасан Азис ще внесе в РИК-Кърджали предложението за назначаване на съставите на СИК в законно установения срок, който е 11 април 2013г., съгласно приетата хронограма от ЦИК.

hard admin

*

Top