Патентният данък плащаме в общината

От тази година патентният данък се плаща в общините. Размерът му се определя от Общинските съвети.
Крайният срок за подаване на декларации за патентна дейност е 30 април 2008 г. До тази дата трябва да бъдат платени първата и втората вноска от данъка. За предплатилите за цялата година в същия срок отстъпката е 5%.
Глобите при неподаване на декларация или подаване след 30 април са до 500 лв. За посочване на неверни данни или обстоятелства, които водят до намаляване на данъка или освобождаване от него, санкцията е до 1000 лв.

източник: в. Нов Живот
Информация: [link=https://krumovgrad-bg.com]https://krumovgrad-bg.com[/link]

hard admin

*

Top