Пейчо Пашов: Аз съм дискриминиран! Ще има нова процедура за избор на омбудсман

Ще има нова процедура за избор на омбудсман на Кърджали, обяви председателят на Общинския съвет в Кърджали Раиф Мустафа.

Както вече 24rodopi писа, за втори път разпоредителният орган на Кърджали не успя да избере обществен посредник на Община Кърджали, за което се изисква квалифицирано мнозинство. Според правилника за организацията и дейността на обществения посредник на община Кърджали, ще има нова процедура.

Преди да преминат към тази първа точка от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет съветниците приеха още 5 допълнителни точки, свързани с

предложение за кандидатстване с проектно предложение по ОПРР 2007-2013, даване на съгласие за кандидатстване с проекти за Красива България, сключване на договор за извършване на дейности за почистване на обществени места и събиране на твърди битови отпадъци, предложение за промяната в правилника на дейността на общинския съвет, визиращо протоколиране на заседанията на председателския съвет към местния парламент и питане за уличното осветление в кв. „Студен кладенец”.

Двамата номинираните от комисията, кандидатстващи за поста „обществен посредник”, които бяха изслушани от общинските съветници, са досегашният общински омбудсман Хакиф Емин и бившият директор на местна кабелна телевизия Пейчо Пашов. Изборът се провали след като за Пашов гласуваха четирима „против” и 28 „въздържали се”, а за Емин – 22-ма „за”, трима „против” и 5 „въздържали се”.

За да представи своята концепция за работата на обществения посредник в рамките на 7 минути първи, думата бе дадена на Пейчо Пашов. Вместо да направи това, той се оплака, че е дискриминиран и поставен в неравнопоставено положение със своя опонент Хакиф Емин. Позова се на нарушения, според него, на закона за местната власт и местна администрация, както и на Правилника за избор на обществен посредник и заяви, че Емин неправомерно е продължил да изпълнява своите функции след изтичането на мандата му – 24 септември 2012 година, а в качеството си на обществен посредник е кандидатствал за нов 4-годишен мандат.

Опонентът на Пашов Хакиф Емин обяви от трибуната на Общинския съвет, че няма да допусне институцията „обществен посредник” да бъде политизирана и етнизирана. „Правете си междупартийни боричкания, но тази институция ще бъде винаги кристално чиста”, каза пред общинските съветници Емин като подчерта, че в работата си ще се ръководи единствено от Конституцията и законите на страната. След това той представи в рамките на оставащото му по регламент време своята концепция за работата на общинския омбудсман.

След като зад никого от двамата не застана квалифицирано мнозинство, общинският съветник от ГЕРБ Огнян Иванов поиска думата за отрицателен вот. „Не сме против личностите на двамата кандидати, против сме сгрешената процедура и правилника за избор на обществен посредник”, каза той. И заяви намерението на ГЕРБ да внесе предложение за промяна в правилника за избор на обществения посредник и неговата дейност.

Друг акцент от днешната сесия, който възбуди дебати, бе свързан със сключване на договор за извършване на дейности за почистване на обществени места и събиране на твърди битови отпадъци. При представяне на мотивите за предложението кметът инж. Хасан Азис изтъкна, че в момента тече процедура за избор на фирма, тъй като срокът на договора със старата е приключил.

hard admin

*

Top