Пестициди умъртвили близо тон риба в яз. „Студен кладенец“, няма промишлено отравяне?

Близо един тон риба е отровена в язовир „Студен кладенец”, но причината категорично не е в работещите в района на водоема промишлени предприятия. Проверява се версията за отравяне на стотици риби от пестициди, разкриха за 24rodopi източници, запознати с действията на екоинспекцията в Хасково.

Както вече писахме, проблемът е от около 10 дни.
Мъртви риби са засечени в твърде широк периметър – в районите на Островица, Вишеград, Глухар, Широко поле и други населени места. Отровени са шарани, уклейки, каракуди, черноперки и др.
На 9 май била уведомена РИОСВ в Хасково. Взетите проби показали, че водата е чиста. Търси се причината за смъртта на рибите.
„Категорично не е промишлено отравяне. Взети са проби почти от целия язовир. Експертите обикаляха с лодка навсякъде”, поясни източникът.
Първоначално специалистите се съмнявали в отпадъците на „Теклас”, но резултатите отхвърлили фирмата като замърсител.
В момента се проверява дали рибата не е отровена от пестициди.
Интересното е, че миналата година по-същото време пак имало мъртви риби, но тогава количествата били малки.
Според доклад на Асоциацията за развитие на долината на Арда, изготвен преди 6 години, проби от дънните утайки в опашката на “Студен кладенец” показват замърсявания с тежки метали, които са многократно над приетите в Европа норми. Изследвани тогава били седименти на седем места в горната част на водоема. Те показвали, че за олово показателите са двадесет пъти по високи, за кадмий 200 пъти, за цинк 100 пъти. За база са използвани холандските стандарти, тъй като страната ни няма регламентирани допустими концентрации. Според експертите има риск рибата да е повлияна от замърсените дънни утайки.

От Оловно-цинковия комбинат нееднократно отричаха да имат вина. “Водите на яз. “Студен кладенец” са добри, това доказва мониторингът, който се извършва ежедневно. Има исторически седименти и утайки, които могат да въздействат при определени условия. Държавата обаче не предвижда финансиране на преработката им”, гласеше позицията на ръководството на ОЦК преди 5 години.

„Рибарите трябва много да внимават при улов от язовирите “Ивайловград” и “Студен кладенец”. “Опашките” им са замърсени от канализацията на Кърджали, предприятията ОЦК и “Бентонит”, рудниците край Ивайловград”, това пък съобщиха от Басейнова дирекция през есента на 2011-та. Експертите са категорични, че няма как до 2025 г. показателите на тези водоеми да влязат в нормите.

hard admin

*

Top