Питат гражданите за обществените платформи по земеделие,екология и туризъм

Областна администрация призовава гражданите да участват в създаването на обществено-консултативните платформи по земеделие, околна среда и туризъм, като  гласуват в специална онлайн-анкета. Тя е достъпна на сайта на Областна администрация на адрес: http://opac2013.polldaddy.com/s/opac-1 и  http://opac2013.polldaddy.com/s/opac-2. В нея потребителите могат да изразят становището си как да функционират платформите и какви проблеми да разискват. Т.нар. Обществени съвети ще заработят до няколко седмици в рамките на проекта Правото на добро управление и добра администрациягарантирано право на гражданите на Област Кърджали, финансиран по Оперативна програмаАдминистративен капацитет” и изпълняван в партньорство с Регион Хага.  При създаването им ще бъде използван опитът на Холандия, която има дългогодишни традиции в обществените консултации и постигането на консенсус.

Платформите са мястото, където всички заинтересовани страни в трите ключови сфери – земеделие, екология и туризъм ще  разговарят и обсъждат важните проблеми и ще търсят общи взаимно изгодни решения за местната общност. Ще имат глас в разработването на политики, планове и стратегии и ще следят за изпълнението им на областно ниво. В платформите ще бъдат включени представители на общините, бизнеса, земеделски, туристически и екологични сдружения, НПО и гражданите. За да бъде силен, ясен и легитимен гласът им, обаче са необходими правила: кой участва, какъв е кворумът на заседанията, с какво мнозинство се взимат решенията, какво се случва с тях и т.н. и хората могат да дадат мнението си по тези въпроси като попълнят онлайн-анкетата.

Платформите вече имат и своя фейсбук-страница: http://www.facebook.com/Kardzhali.platforms

hard admin

*

Top