Планови дейности по електропровод 110 kV „Манастир“, възможни са смущения ел.снабдяването в Ардинско

В EVN България е постъпила заявка от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за извършване на планови дейности по електропровод 110kV „Манастир”, собственост на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Техническите дейности ще се извършват на 16.09.2014 г. (вторник), съобщиха от EVN. В тази връзка на посочената дата са възможни смущения в електроснабдяването за клиенти в района на община Баните (област Смолян) и община Ардино (област Кърджали).
Сътрудниците на EVN България ще окажат необходимото съдействие на ЕСО с цел бързото възстановяване на електрозахранването.
24rodopi.com
hard admin

*

Top