Планът „Хасан Азис”: Общината чисти 2 млн. лв. на година борчове

С по 2 милиона лева годишно Община Кърджали ще намалява задълженията си, сочи бюджетната прогноза за периода 2014-2016 година. Тя бе предложена от кмета Хасан Азис на заседание на Общинския съвет в четвъртък. Според градоначалника местната хазна ще се разплати в по-кратки срокове с бизнеса, ако и от ответната страна се покрият задълженията към Общината, които са в размер на 5 млн. лв. За пореден път той подчерта, че в момента, в който фирмите започнат да се разплащат, Общината ще стори същото.
Приоритетни за бюджета ще бъдат социалните дейности, търсенето на нови инвестиции, както и оптимизиране на разходите.
Представената бюджетна прогноза бе подкрепена единодушно от съветниците в разпоредителния орган в Кърджали.
hard admin

*

Top