План Момчилград`2020 готов до октомври

Общинският план за развитие на Момчилград за периода 2014-2020 г. трябва да е готов до месец октомври, заявиха от администрацията на кмета Акиф Акиф. „С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период”, обобщи градоначалникът. Екипът за планиране ще изготвии анализ на икономическото и социално развитие на Община Момчилград, както и SWОT анализ.

Изготвянето на Общинския план ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие.
hard admin

*

Top