Победителите в конкурса “Родопите през моите очи”, категория: фотография

Победителите в конкурса “Родопите през моите очи”, категория: фотография, III-IV клас:

1- ВО МЯСТО – Тунджай Ерхан Сабри – IVa клас;

2-РО МЯСТО – Сиана Иванова Николова – IVб клас;

 

3-ТО МЯСТО – Айлин Ангелова – IVв клас.

 

Победителите в конкурса “Родопите през моите очи”, категория: фотография, V-VII клас:

 

 

1-ВО МЯСТО – Даниела Карамфилова – VIб клас;

 

2-РО МЯСТО – Радомир Пехливанов – VIа клас;

 

3-ТО МЯСТО – Eлфиде Исмаил Шериф – VIг клас.

Победителите в конкурса “Родопите през моите очи”, категория: фотография, VIII-XII клас:

1 -ВО МЯСТО – Радосвета Камелиева Шопова – Xa клас;

 

2 -РО МЯСТО – Хавише Възгечева – XIa клас;

 

3 -ТО МЯСТО – Несрин Ангелова – IXe клас;

 

3 -ТО МЯСТО – Зейнеб Салим – XIв клас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *