Подаваме нови справки в нап

В интернет-страницата на НАП www.nap.bg вече може да бъде намерен формулярът на справката за физически лица, на които през 2007 г. са изплатени доходи, различни от трудови правоотношения и пенсии. Става въпрос за тези граждани, които се самоосигуряват.
Такива справки задължително попълват и работодателите, които през 2007 г. са изплатили възнаграждения извън трудовите договори. Тези, които подават информация за повече от 10 лица, са задължени да представят справката на електронен носител. Документът се подава в териториалното поделение на НАП, каза директорът на Териториалната дирекция на Агенцията в Кърджали Елван Гюркаш.
Срокът за подаване на справките е до 30 април. Целта е данните от тях да се съпоставят с тези, които са вписали гражданите в данъчните си декларации, за да се избягнат неточности или опити за укриване на доходи.

Санкциите за работодателите и самоосигуряващите се лица, които не представят въпросните справки, са имуществени или глоба от 250 лв. за всеки от хората, на които са изплатени възнаграждения, но не е представена информация за това. При повторно нарушение глобата става 500 лв.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top